Het laatste nieuws

Flexibiliteit in een veranderde omgeving

Het zijn niet de sterksten van een soort die overleven, en ook niet de slimsten, maar degenen die het meest ontvankelijk zijn voor verandering. Charles Darwin gaf met deze woorden aan dat opkomst en ondergang niet zozeer te maken hebben met in het oog springende kwantitatieve en kwalitatieve eigenschappen, maar vooral met de minder zichtbare […]