Het laatste nieuws

Flexibiliteit in een veranderde omgeving

Het zijn niet de sterksten van een soort die overleven, en ook niet de slimsten, maar degenen die het meest ontvankelijk zijn voor verandering.

Charles Darwin gaf met deze woorden aan dat opkomst en ondergang niet zozeer te maken hebben met in het oog springende kwantitatieve en kwalitatieve eigenschappen, maar vooral met de minder zichtbare eigenschap van aanpassingsvermogen. Dit fundamentele inzicht blijkt van toepassing te zijn op alle entiteiten die te maken hebben met evolutie, dus ook op (IT-)organisaties.

Op basis van bovenstaande theorie kan gesteld worden dat alleen organisaties die adequaat inspelen op veranderingen op termijn kunnen overleven.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan de digitale revolutie van de afgelopen decennia, het internet en de beschikbaarheid van snelle dataverbindingen waarmee organisaties volledig nieuwe business modellen hebben gecreëerd. Vaak zien we dat bestaande organisaties veel moeite hebben om zich flexibel mee te bewegen met marktontwikkelingen en veranderende klantbehoefte. Dit geldt niet alleen voor multinationals, overheden en grote instellingen maar voor vrijwel alle bedrijven in alle sectoren ongeacht het budget of het beschikbare talent.

De veranderstrategie voor de lange termijn is belangrijker als het om overleven gaat, dan de groeistrategie voor de korte en middellange termijn. Om deze veranderstrategie te kunnen realiseren is het van groot belang om actueel inzicht te hebben in de impact van (noodzakelijke) veranderingen of innovaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan impact (keten)processen, wet & regelgeving, technologie en de interne organisatie. Dit inzicht voorkomt dat veranderprogramma’s en innovatieprojecten regelmatig hun doelstellingen niet halen omdat de consequenties vooraf onvoldoende inzichtelijk waren.

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen uw veranderstrategie te realiseren? Neem dan contact op voor meer informatie over Business Transformation & Procesmanagement.

Ga terug naar overzicht