Het laatste nieuws

Betrouwbare IT dienstverlening = Business Value

De meesten van ons herkennen zich wel in het feit dat er zich in de IT omgeving af en toe verstoringen voordoen. De verstoringen zijn uitermate vervelend voor de gebruikers die het treft, maar ronduit schadelijk voor de business onderdelen en klanten die hierdoor korte of langere tijd geen gebruik kunnen maken van IT diensten.

Stelt u zichzelf eens onderstaande vragen:

  • Worden business eisen & wensen vertaald in passende oplossingen?
  • Wordt de afgesproken IT dienstverlening continu geleverd?
  • Worden IT projecten tijdig en binnen budget gerealiseerd?

Indien deze vragen met een volmondig ‘ja’ kunnen worden beantwoord dan geldt dat u reeds kunt profiteren van daadwerkelijk toegevoegde waarde. Helaas is dit voor vele organisaties nog toekomstmuziek.

Met de komst van ‘straight through processing’ is een organisatie voor de uitvoering van één of meerdere primaire processen volledig afhankelijk van goed functionerende en veilige IT omgeving. Om uiteenlopende redenen blijkt het voor IT leveranciers regelmatig niet mogelijk om blijvend te voldoen aan de wensen en verwachtingen van de (interne) afnemers. Naast de complexiteit van IT omgevingen wordt dit ook bemoeilijkt doordat doordat de klant veelal stuurt op vernieuwing en eveneens noodzakelijk beheer vaak op de tweede of derde plaats komt.

Doordat business en IT vandaag de dag in veel organisaties nog gescheiden opereren, blijft de situatie bestaan dat partijen elkaar vaak niet goed begrijpen. Hierdoor blijkt het voor de meeste IT leveranciers erg moeilijk om de voor haar klant toegevoegde waarde te realiseren. Uiteindelijk lukt het wel om een technische oplossing te realiseren, maar dan vaak niet binnen de vooraf gestelde doelstellingen in termen van tijd en geld. Dit betekent dus minder business value voor de klant.

Veel problemen kunnen voorkomen worden, onder meer door het maken van goede serviceafspraken en inrichting van IT servicemanagement. Monitoring en proactief IT beheer is noodzakelijk voor een stabiele technische omgeving en bijbehorende IT dienstverlening. Het effectief realiseren van vernieuwing vereist actueel inzicht in de samenhang van processen, gegevens, applicaties en technische componenten (Enterprise Architectuur) en een duidelijk beeld van de impact die de verandering teweeg brengt. Een samenspel van business analyse, procesmanagement, projectmanagement in nauwe samenwerking met ICT specialisten!

Wilt u weten wat e-Visioncy voor uw organisatie kan betekenen op het gebied van Business & IT Management ? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Ga terug naar overzicht