Het laatste nieuws

Eenvoudig beheersen van risico’s

Continue veranderingen, externe invloeden en wet- en regelgeving zorgen voor een toename van risico’s voor organisaties

Om deze redenen word er door vele bedrijven flink geïnvesteerd in het beheersen van risico’s op gebied van bijvoorbeeld informatiebeveiliging en compliancy.  Op basis van de diverse risicoanalyses en onderzoeken worden de risico’s zorgvuldig in kaart gebracht en vervolgens vaak opgeslagen in overzichten, bestanden en rapporten. Deze inspanningen hebben in de praktijk vaak onvoldoende effect, omdat er hierdoor geen actueel totaaloverzicht bestaat ten aanzien van operationele, tactische en strategische risico’s. Risico’s inventariseren en registreren is dus slechts het begin van het daadwerken beheersen van risico’s!

Door risico’s te koppelen aan bedrijfsprocessen en risico-eigenaren te benoemen wordt er inzicht gecreëerd in de actuele risico’s. Ook is het duidelijk en wie verantwoordelijk is voor de eventuele vervolgacties. Middels een plan-do-check-act cyclus, worden vastgestelde beheersmaatregelen binnen bedrijfsprocessen opgenomen als reguliere activiteit(en). Door de informatie via een rapportage realtime beschikbaar te stellen is het mogelijk om om basis van dit overzicht adequaat te sturen. Hierbij ontstaat te mogelijkheid om per risico de vastgestelde beheersmaatregelen en de voortgang van de implementatie hiervan op ieder moment te monitoren.

En denkt u tenslotte eens aan het extra inzicht, wanneer u alle medewerkers in staat stelt om eventuele risico’s binnen een bedrijfsproces meteen online te laten melden. U hoeft alleen nog maar een risico-inschatting te maken en eventueel benodigde maatregelen vast te stellen.

Wilt u meer weten over onze oplossingen op het gebied van Risicomanagement neen dan contact met ons op!

Ga terug naar overzicht