Bekijk deze case

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Branche: Overheid
Thema's: Procesmanagement, Risicomanagement, Informatiebeveiliging, IT Service Management

Opdracht

Voor DUO zijn afgelopen jaren verschillende opdrachten/projecten uitgevoerd in opdracht van onderstaande afdelingen.

Infrastructuur & Exploitatie (I&E)

 • Incidentmanagement o.b.v. ISM
 • Escalatiemanagement (24×7)
 • Procesoptimalisatie

Control & Compliancy (C&C)

 • Projectmanagement
 • Inrichting BPM omgeving
 • Ontwikkeling Procesarchitectuur

Werkwijze

Op basis van onderstaande activiteiten is vorm gegeven aan bovengenoemde opdrachten/projecten:

 • Analyse & onderzoek
 • Business & IT Management
 • Mavim Rules consultancy
 • Training en coaching medewerkers

Advisering t.b.v. projecten en programma’s:

 • Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS)
 • Informatie Voorziening (IV) Keten
 • Doorontwikkeling BRON

Resultaat

Na afronding van de opdrachten/projecten binnen DUO zijn onderstaande resultaten behaald:

 

IT Servicemanagement

 • Versnelde afhandeling van complexe/multidisciplinaire verstoringen
 • Trendanalyses & rapportages ter voorkoming van verstoringen
 • Verbeterde aansluiting Incident Management proces met overige ISM processen

Procesmanagement

 • Centrale BPM oplossing
 • Procesarchitectuur en procesontwerpen actueel beschikbaar via Rijksportaal
 • Uitwisseling met bronsystemen (CMDB, HR gegevens)
Ga terug naar overzicht