Neem een kijkje in een case

Bekijk één van onderstaande cases

 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

  Branche: Overheid
  Thema's: Procesmanagement, Risicomanagement, Informatiebeveiliging, IT Service Management

  Opdracht

  Voor DUO zijn afgelopen jaren verschillende opdrachten/projecten uitgevoerd in opdracht van onderstaande afdelingen.

  Infrastructuur & Exploitatie (I&E)

  • Incidentmanagement o.b.v. ISM
  • Escalatiemanagement (24×7)
  • Procesoptimalisatie

  Control & Compliancy (C&C)

  • Projectmanagement
  • Inrichting BPM omgeving
  • Ontwikkeling Procesarchitectuur

  Werkwijze

  Op basis van onderstaande activiteiten is vorm gegeven aan bovengenoemde opdrachten/projecten:

  • Analyse & onderzoek
  • Business & IT Management
  • Mavim Rules consultancy
  • Training en coaching medewerkers

  Advisering t.b.v. projecten en programma’s:

  • Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS)
  • Informatie Voorziening (IV) Keten
  • Doorontwikkeling BRON

  Resultaat

  Na afronding van de opdrachten/projecten binnen DUO zijn onderstaande resultaten behaald:

   

  IT Servicemanagement

  • Versnelde afhandeling van complexe/multidisciplinaire verstoringen
  • Trendanalyses & rapportages ter voorkoming van verstoringen
  • Verbeterde aansluiting Incident Management proces met overige ISM processen

  Procesmanagement

  • Centrale BPM oplossing
  • Procesarchitectuur en procesontwerpen actueel beschikbaar via Rijksportaal
  • Uitwisseling met bronsystemen (CMDB, HR gegevens)
 • KPN

  Branche: ICT, Telecom
  Thema's: Projectmanagement, Service Level Management, Business Analyse, DevOps

  Opdracht

  Onderstaande opdrachten zijn uitgevoerd in samenwerking met een preferred supplier voor KPN IT Nederland:

  • Business Analyse
  • Projectmanagement (DevOps)
  • Voorbereiden beheercontract (SLA)

  Werkwijze

  In het kader van IT beheer en vernieuwing zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Projectmanagement; aansturing van een DevOps team
  • Uitvoeren impact analyses binnen het Billing (facturatie) domein
  • Service- en contractafspraken formaliseren m.b.t. functioneel (FAB) en technisch applicatiebeheer (TAB)

  Resultaat

  In samenwerking met een professioneel DevOps team zijn onderstaande resultaten bereikt:

  • Levering van IT diensten (CRM en Billing) conform vooraf afgesproken service levels
  • Impactbepalingen en kosten/baten analyses van gewenste veranderingen
  • Uitbreiding bestaand beheercontract en dienstverlening met functioneel beheer activiteiten
 • Tele2

  Branche: ICT, Telecom
  Thema's: Business Analyse, Requirements Analyse, Bigdata

  Opdracht

  In opdracht van de afdeling Marketing in kaart brengen van de business wensen en eisen ten behoeve van een Marketing Management Tool.

  Belangrijk aandachtspunt was het vaststellen van de technische haalbaarheid van de gevraagde maatwerkoplossing op basis van bestaande bigdata en Business Intelligence (BI) tools.

  Werkwijze

  Onderstaande activiteiten zijn uitgevoerd:

  • Interviews met betrokken stakeholders
  • Business- & Requirementsanalyse
  • Opstellen ontwerpdocumentatie

  Resultaat

  Op basis van uitgevoerde activiteiten zijn de volgende resultaten geleverd:

  • Overeenstemming eisen en wensen diverse stakeholders
  • Vaststellen technische haalbaarheid met Business Intelligence (BI) specialisten
  • Functioneel Ontwerp ‘Marketing Management Tool’

   

   

   

 • TenneT

  Branche: Energie
  Thema's: Kwaliteitsmanagement, Procesmanagement, Asset Management

  Opdracht

  Performance Unit System Operations (SO)

  • Procesmanagement en procesontwerp
  • Beheer kwaliteitssysteem
  • Upgrade Mavim Rules platform

   

  Performance Unit Asset Management (AM)

  • Procesmanagement
  • Inrichting kwaliteitssysteem
  • Training procesbeheerder

  Werkwijze

  De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:

  • ICT consultancy
  • Training en advies
  • Voorbereiding audits

  Resultaat

  Op basis van de uitgevoerde activiteiten zijn onderstaande resultaten behaald:

  • Stabilisatie en performanceverbetering Mavim Rules platform
  • Behalen NTA 8120 certificering (Asset Management netbeheerders)
  • Verbeterde samenwerking PU’s op gebied van proces- en kwaliteitsmanagement