Het laatste nieuws

De helikopterview over uw organisatie

Door structuur en samenhang binnen processen en afhankelijkheden met informatiesystemen, wetgeving en normeringen transparant te maken ontstaat inzicht en overzicht.  Deze helikopterview stelt organisaties beter in staat om risico’s te beheersen, complaincy te waarborgen en continue te verbeteren. Het is van groot belang dat dit zorgvuldig opgebouwde overzicht actueel blijft. Voor vele bedrijven is dit […]

Flexibiliteit in een veranderde omgeving

Het zijn niet de sterksten van een soort die overleven, en ook niet de slimsten, maar degenen die het meest ontvankelijk zijn voor verandering. Charles Darwin gaf met deze woorden aan dat opkomst en ondergang niet zozeer te maken hebben met in het oog springende kwantitatieve en kwalitatieve eigenschappen, maar vooral met de minder zichtbare […]

Eenvoudig beheersen van risico’s

Continue veranderingen, externe invloeden en wet- en regelgeving zorgen voor een toename van risico’s voor organisaties Om deze redenen word er door vele bedrijven flink geïnvesteerd in het beheersen van risico’s op gebied van bijvoorbeeld informatiebeveiliging en compliancy.  Op basis van de diverse risicoanalyses en onderzoeken worden de risico’s zorgvuldig in kaart gebracht en vervolgens vaak […]